Poniektóre funkcje przynależeć muszą jedynie do państwa

Role państwa winny tyczyć celów wspólnych, takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, przygotowywanie i egzekucję prawa, pewne elementy infrastruktury – tory kolejowe, drogi. Policja wypełnia zadania z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego. Policja służy do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a także musi utrzymać bezpieczeństwo i porządek publiczny. By realizować swoje funkcje policja ma specjalne uprawnienia. Jest elementem aparatu … Dowiedz się więcej